Filmmaker / Photographer
HIV | Theatre

Writer: Thanasis Triaridis

Direction: Elena Sokratous

Performer: Vasiliki Kypraiou

Terms of Use Private Policy Impresum by Alkistis Kafetzi © PUBBUH
Ok